Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS Center) και Νευροαποκατάστασης