Ειδική φυσικοθεραπεία εξωτερικών ασθενών με λεμφοίδημα στο πλαίσιο καινοτόμου προγράμματος πολυπαραγοντικής αποκατάστασης