Ειδική φυσικοθεραπεία εξωτερικών ασθενών με λεμφοίδημα στο πλαίσιο καινοτόμου προγράμματος πολυπαραγοντικής αποκατάστασης

Διαδικασία Εισαγωγής


Η εισαγωγή των ασθενών στο πολυπαραγοντικό πρόγραμμα αντιμετώπισης λέμφοιδήματος ξεκινά με την επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Λάρισας μετά από ραντεβού στο 1535.