1.9 Παράγοντες Κινδύνου Δευτερογενούς Λεμφοιδήματος


Φιλαρίαση. Μια ομάδα τροπικών παθήσεων από παράσιτα που εισέρχονται εισέρχονται στο λεμφικό σύστημα μέσω τσιμπήματος από έντομο. Τα παράσιτα μπορεί να φτάσουν μέχρι και 8cm σε μήκος και συχνά φωλιάζουν στους λεμφαδένες. Η πάθηση αυτή συναντάται συνήθως σε τροπικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και των Νησιών του Ειρηνικού Ωκεανού.