1.3 Παράγοντες άντλησης λέμφου


Ενώ το κυκλοφορικό σύστημα βασίζεται στη διαρκή αντλία της καρδιάς, το λεμφικό σύστημα βασίζεται σε άλλους παράγοντες προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής άντληση. Αυτοί είναι:

Μέσα στα λεμφικά αγγεία, οι βαλβίδες και οι μύες συμβάλλουν στην κίνηση του υγρού προς τα μεγαλύτερα συλλεκτικά αγγεία και στη συνέχεια προς τους λεμφαδενες.