1.2 Τα μέρη του λεμφικού συστήματος


Τα μέρη του λεμφικού συστήματος είναι: