1.14 Στάδια Λεμφοιδήματος


Στάδιο 0
Πρόκειται για υποκλινική κατάσταση, που δεν υπάρχει οίδημα, αλλά τα λεμφαγγεία έχουν τραυματιστεί και η λεμφική οδός έχει διαταραχθεί. Το Στάδιο 0 μπορεί να υπάρχει για πολλά χρόνια.
Στάδιο Ι
Είναι το πρώιμο στάδιο του λεμφοιδήματος, όπου υπάρχει συσσώρευση υγρού, αλλά αποκαθίσταται με ανύψωση του μέλους. Μπορεί να υπάρχει εντύπωση.
Στάδιο ΙΙ
Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από εντύπωση όταν το δέρμα πιέζεται και μόνο η ανύψωση δεν μειώνει το οίδημα. Στο τελικό μέρος αυτού του σταδίου υπάρχει ίνωση και μείωση της εντύπωσης.
Στάδιο ΙΙΙ
Πρόκειται για προχωρημένο στάδιο λεμφοιδήματος που ονομάζεται και λεμφοστατική ελεφαντίαση. Δεν υπάρχει εντύπωση, αλλά αλλαγές στο δέρμα όπως εναπόθεση λίπους, ακάνθωση και υπερτροφία.