1.13 Αλλαγές του Δέρματος


Το χρόνιο λεμφοίδημα καταλήγει σε αλλαγές στην εμφάνιση και υφή του δέρματος. Αυτές οι αλλαγές συνοπτικά είναι: