1.11 Σημεία και Συμπτώματα Λεμφοιδήματος


Οποιοσδήποτε ασθενής που έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία στην περιοχή του μαστού και της μασχάλης ή στην περιοχή της λεκάνης και των γεννητικών οργάνων και στην περιοχή της λεκάνης πρέπει να είναι σε θέση να παρατηρήσει τα πρώιμα σημεία του λεμφοιδήματος.
Τα πρώιμα σημεία του λεμφοιδήματος συμπεριλαμβάνουν:

Τα κλινικά σημεία του λεμφοιδήματος συμπεριλαμβάνουν: