1.10 Συχνότητα Λεμφοιδήματος


Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO), 1,1 δυσ/ριο άνθρωποι ή 2% του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν σε περιοχές που έχουν αυξημένο κίνδυνο φιλαρίασης. Ο WHO υπολογίζει ότι 120 εκ/ρια έχουν την πάθηση και 30% εμφανίζουν σημεία λεμφοιδήματος.
Η μεγαλύτερη συχνότητα λεμφοιδήματος άνω άκρου σημειώνεται μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού, ειδικά αν ακολουθήσει και ακτινοθεραπεία. Έχει υπολογιστεί ότι 10-40% αυτών των ασθενών εμφανίζει λεμφοίδημα. Το λεμφοίδημα επηρεάζει το 0,13% του πληθυσμού και το νούμερο αυτό αυξάνεται κατά 0,5% για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
Το λεμφοίδημα των κάτω άκρων είναι το πιο συχνό σε ποσοστό 80%. Επηρεάζει οποιαδήποτε ηλικία και στο 65% των περιπτώσεων αφορά και τα δυο κάτω άκρα. Συνήθως ξεκινά από τον άκρο πόδα και προοδευτικά προχωρεί κεντρικά (Ryan et al, 2003).