1.1 Τα κυκλοφορικά συστήματα του σώματος


Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει δυο κυκλοφορικά συστήματα που λειτουργούν ουσιαστικά μαζί ελέγχοντας την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου.
Αυτά είναι:
Το Καρδιαγγειακό Σύστημα αποτελείται από το αίμα, τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιά. Το αίμα μεταφέρει το οξυγόνο, τα θρεπτικά συστατικά, τις ορμόνες και τα αντισώματα σε όλα τα μέρη του σώματος και απομακρύνει τα άχρηστα προϊόντα. Η καρδιά αντλεί το αίμα μέσα από το αγγειακό σύστημα (αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή αγγεία) έτσι ώστε η κυκλοφορία να είναι συνεχής.
Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο λεμφικών αγγείων, ιστών και οργάνων που περιέχουν εξειδικευμένα κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα που βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίζει τις μολύνσεις. Το περίπλοκο δίκτυο αγγείων αντλεί και φιλτράρει το υγρό που ονομάζεται «Λέμφος» από τους ιστούς του σώματος και το μεταφέρει στο κυκλοφορικό σύστημα μέσω ειδικών σημείων εισόδου στην υποκλείδια φλέβα. Τα τοιχώματα των λεμφικών αγγείων είναι λεπτότερα από αυτά των φλεβών. Μερικά βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος ενώ άλλα ακολουθούν πορεία διαμέσω του εν τω βάθει λιπώδη ιστού.
Αυτά τα δυο συστήματα είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της ομοιόστασης, της ισορροπίας των υγρών στο σώμα. Το λεμφικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την άντληση νερού, πρωτεϊνών και άλλων παραγόντων του κυτταρικού μεταβολισμού από τους ιστούς και για τη μεταφορά τους στο καρδιαγγειακό κυκλοφορικό σύστημα.