• +30 (241350) 1000
  • uhosplar@uhl.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το γραφείο συστάθηκε βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:Ω2ΦΚ465ΦΥΟ-7Κ6)
και λειτουργεί στον 2ο όροφο του Νοσοκομείου στα Γραφεία της Διοίκησης. Για οποιοδήποτε
σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα (241350) 1458 ή (241350) 1466 και στα
email: ioannou@uhl.gr και innovation@uhl.gr